............ถูกต้อง.....โปร่งใส.....เป็นธรรม.....ตรวจสอบได้......ไม่ซ่อนเร้น.........

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายธานี  ชาตินันทน์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ
เชื่อมโยงหน่วยงาน
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 107.23.176.162
Online อยู่ : 2
วันนี้ 51
เมื่อวานนี้ 47
เดือนนี้ 4,998
ปีนี้ 4,998
รวมทั้งหมด 4,998
Record: 2098 (11.02.2019)
( Counter 20-02-2019 )

Chania

**หมายเหตุ**  การประเมิน(เอกสารลับ)ของรองศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการจังหวัด 

     ให้ดำเนินการ ดังนี้

1. กรณีที่ผู้สมัครสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์และประสงค์ยื่นสมัครที่ กศจ.เพชรบูรณ์

    ให้จัดทำแบบประเมินใส่ซองไม่ต้องปิดผนึก นำมายื่นในวันสมัคร

2. กรณีที่ผู้สมัครสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์และประสงค์ยื่นสมัครที่ จังหวัดอื่น ให้นำ

    แบบประเมินไปติดต่อ  ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

3. กรณีที่ผู้สมัครสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นอกจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์มาสมัครที่ กศจ.เพชรบูรณ์

    ให้ศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด ของท่านเป็นผู้ประเมิน

         ประกาศภาค ข.                            ประกาศภาค ค.

        แก้ไขคะแนนภาค ข.  

                                                              คะแนนภาค ก  ภาค ข.  ภาค ค.

       ผู้สอบแข่งขันได้ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2561             นักศึกษาทุนโครงการพัฒนาท้องถิ่น

***************************************************

     สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 (1) (2)    สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2      สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 (1) (2)   

                    สพม. 40   รับย้ายจากต่างจังหวัด (1) (2) (3) (4) (5)

 

 

คำสั่ง     บัญชีรายละเอียด

ประกาศรับสมัคร

วิชาเอกและลำดับที่รายงานตัว                              รายชื่อโรงเรียนที่บรรจุ

วิชาเอกและลำดับที่รายงานตัว(เพิ่มเติม)                  รายชื่อโรงเรียนที่บรรจุ(เพิ่มเติม)

วิชาเอกและลำดับที่รายงานตัว(เพิ่มเติม 1)               รายชื่อโรงเรียนที่บรรจุ(เพิ่มเติม 1)

หมายเหตุ : นำรายชื่อโรงเรียนทั้งหมดมาเลือกตามลำดับที่สอบได้พร้อมกัน

*****************************************************************************

การประถมศึกษา    การเงิน  การศึกษาปฐมวัย   คณิตศาสตร์   คอมพิวเตอร์   เคมี    ดนตรีไทย   ดนตรีศึกษา   

ภาษาไทย     ภาษาจีน   ภาษาอังกฤษ    นาฏศิลป์   แนะแนว    พลศึกษา    วิทยาศาสตร์   สังคมศึกษา  

 

การเลื่อนเงินเดือนข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ก.ค.ศ.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหม่

1 มกราคม 2513  107

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาแจ้งผลการคัดเลือกตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

2018-10-02   142

สำรวจข้อมูลการย้ายของข้าราชการครูสายงานการสอน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวักเพชรบูรณ์จัดทำแบบสำรวจข้อมูลการย้าย

2018-08-28   530

วิทยฐานะใหม่

อ่านต่อ...

2018-07-30   227